FUNKA UTAN SKAM

Ett arvsfondsprojekt och främjandearbete vars mål är att bryta tabu om normbrytande funktionalitet hos målgrupp med invandrarbakgrund.