Funka utan skam är inte längre pågående då projektet slutfört sina två år. Är du nyfiken och har frågor om projektet så kan du läsa nedan för mer information.

Jag är assyrier och har en funktionsnedsättning. Jag fick nyligen reda på ert projekt, kan jag ta del av kunskaperna som projektet delat?

Vi arbetar med en målgrupp (med eller utan invandrarbakgrund) som brottas med skamkänslor relaterat till funktionsnedsättning. Hur kan vi ta del av era erfarenheter av projektet?

Vi vill gärna införa ett samarbete eller få kontakt med Funka utan skam eller Assyriska Riksförbundet. Hur går vi till väga?

© Assyriska Riksförbundet 2017