Projektet har uppmärksammats på olika sätt i media i olika reportage och artiklar.

Nedan presenteras en sammanställning på olika platser som projektet uppmärksammats i och här kan man även ta del av lite bilder från tidigare projektaktiviteter.

Bilder från projektaktiviteter

Radio & TV

Sveriges Radio intervju om Funka utan skam

Assyria TV inslag om Funka utan skam
Studioinspelning med samarbetsorganisationerna Neuroförbundet och DHR

Assyria TV inslag om Funka utan skam
En nätverksträff i Södertälje

Assyria TV inslag om Funka utan skam
Besök hos Reumatikerförbundet

Assyria TV inslag om Funka utan skam
Besök hos Neuroförbundet

Webbtidningar

Debattartikel i LT

Artikel i Hujådå

Artikel i hos Reumatikerförbundet

Nyhetsartikel i LT

Artikel i Hujådå

Projektet uppmärksammas i Opratats slutfest
Omnämns i Nka

Papperstidningar

Reflex - artikel om projektet

Funktionshinderpolitik -

artikel om projektet

Hujådå - artikel om projektet

Hujådå - annons

© Assyriska Riksförbundet 2017