För att uppnå Funka utan skam syften har projektet prövat olika metoder och jämfört resultatet av respektive metod. Läs nedan för att ta del av en kortfattad sammanställning av de metoder som använts, eller ladda ned projektets kostnadsfria metodhandbok för en mer djupgående läsning.

FUNKA UTAN SKAM - METODHANDBOK

Tyck på filen för nedladdning.

Projektet Funka utan skam har följande syfte:

" Projektet syftar till att vara med och skapa ett mer tillgängligt samhälle för personer med funktionsnedsättningar, framförallt inom etniska minoriteter. "

För att konkretisera syftet och bryta ner den till genomförbara mål har den delats in i tre teman: Rättigheter, Empowerment och Skam.

Rättigheter

Mål med tema: Upplysa och betona vilka rättigheter man har som person med funktionsnedsättning eller anhörig till en person med funktionsnedsättning.

Vad gjorde projektet för att uppnå målet?

• För att upplysa en målgrupp om vilka rättigheter man har som person med funktionsnedsättning eller anhörig till person med funktionsnedsättning behöver man ha sakkunniga på plats. Våra samarbetsorganisationer bidrog med de sakkunniga i ämnet: DHR, Neuroförbundet och Reumatikerförbundet.

• Då vi hade en blandad målgrupp fick föreläsarna informera om allmänna rättigheter och därefter fick frågorna från deltagarna styra riktningen på föreläsningen.

• När familjer fick mötas så fick de chansen att dela sina erfarenheter med varandra. Något de annars inte skulle få chansen till att göra med andra assyriska familjer.

Empowerment

Mål med tema: Stärka individer som har en funktionsnedsättning.

Vad gjorde projektet för att uppnå målet?

• Man kan stärka en individ på olika sätt och ett av dessa är genom kunskap. Kunskap är makt och när man känner till sina rättigheter som person med funktionsvariation eller anhörig, så kan man uppleva en känsla av empowerment.
 

• Ett annat sätt att ge empowerment till målgruppen har varit med hjälp av inspirerande förebilder. Personer som inte låtit sina funktionsvariationer hindrat dem från att uppnå deras mål. I projektet har vi mött inspiratörer som Björn Håkansson, Stefan Käll, Wenche Willumsen, Mikael Andersson och Nina Stattin.
 

• Den tredje punkten som skapar en känsla av Empowerment är när familjer för möta andra familjer som också upplever utmaningar. Den stärkande delen har varit när de har fått mötas för att dela varandras upplevelser och utmaningar.
 

• Använd aktiviteter som stärker individen genom att bryta tidigare tankemönster. Ha aktiviteter som visar att man faktiskt kan åka kanot, fyrhjulig och spela basketboll trots att man är rullstolsburen. Ett exempel är att visa hur en bil kan anpassas för en människas behov, så att personen i fråga kan köra bil som t.ex. att förlänga en ratt eller anpassa pedalerna i bilen. Dessa typer av aktiviteter bidrar till att man tänker på möjligheterna istället för att fokusera på alla hinder. 

Skam
Mål med tema: Arbeta för att motverka och förebygga skam.

Vad gjorde projektet för att uppnå målet?

• Att prata om skam är ofta väldigt svårt på grund av att det är tabubelagt. Vi har i vårt projekt använt oss av Opratat.se som ett kraftfullt verktyg för att föra samtal med deltagarna som berör skam. Opratat.se lyfter olika perspektiv i form av filmklipp och berättelser, barn med funktionsnedsättningar, syskons perspektiv, föräldrarnas perspektiv och till och med mor- och farföräldrars perspektiv. Ladda ned metodhandboken för att läsa mer.

• Samtliga tidigare teman har hjälpt oss att arbeta mot skam. Kunskap om sina rättigheter, mötet med inspirerande förebilder och integrationen med andra familjer har påverkat synen positivt.

© Assyriska Riksförbundet 2017