Utan Funka utan skams finansiär och samarbetspartners skulle projektet inte uppnå sina mål. Varje part har bidragit med en unik faktor som vidare har resulterat i positiva projektresultat. 

Projektet har initierats och drivits av Assyriska Riksförbundet i smaverkan med följande aktörer:

Finansiär

Allmänna Arvsfonden

Funka utan skam är finansierat av Allmänna Arvsfonden. Allmänna Arvsfonden är en svensk statlig fond dit medel tillfaller från de dödsbon som inte har någon arvinge. Dessa medel går i sin tur tillbaka till samhället i form av projektmedel i olika former och storlekar. Funka utan skam är en del av Arvsfondens satsning “Egen kraft”, som riktar sig till personer med funktionsnedsättning.

Samarbetsorganisationer

Neuroförbundet


En av Funka utan skam:s projektpartners är Neuroförbundet, organisationen har varit med från start till slut. Neuroförbundet har bland annat bistått med sakkunnighet i frågor om funktionsnedsättning på våra aktiviteter och under projektets gång. Organisationen har ingått i projektgruppen och har tillsammans med resterande aktörer ansvarat för att uppnå projektmålen. 

 

Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi och är partipolitiskt obunden. De arbetar för ett samhälle där människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra. De arbetar för att göra liver lättare för alla med en neurologisk diagnos.
 

DHR

Organisationen DHR var en samarbetspartner under Funka utan skam:s första projektår tillsammans med Neuroförbundet. DHR har bland annat bistått med sakkunnighet i frågor om funktionsnedsättning på våra aktiviteter och under projektets gång. Organisationen har ingått i projektgruppen och har tillsammans med resterande aktörer ansvarat för att uppnå projektmålen. 

DHR är en demokratisk organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga. Organisationen är politiskt och religiöst obunden. DHR strävar efter ett samhälle utan rörelsehinder. De nöjer sig inte med att erkänna principen om alla människors lika värde, de arbetar för att förverkliga den. 

Reumatikerförbundet

Funka utan skams tredje samarbetspartner är Reumatikerförbundet och organisationen var samarbetspartner under andra projektåret tillsammans med Neuroförbundet. Reumatikerförbundet har bland annat bistått med sakkunnighet i frågor om funktionsnedsättning på våra aktiviteter och under projektets gång. Organisationen har ingått i projektgruppen och har tillsammans med resterande aktörer ansvarat för att uppnå projektmålen. 

Reumatikerförbundet arbetar outtröttligt för reumatikers rätt till ett bra liv och söker lösningen på reumatismens gåta. Det har vi gjort sedan 1945. Ingen annan organisation har lika stor kunskap om hur det är att leva med en reumatisk sjukdom och övriga sjukdomar i rörelseorganen. 

Samverkanspartners

Utöver dessa organisationer har även andra aktörer samverkat i projektet, en del från projektstart och andra längs projektets gång. Tack till samtliga aktörer som också medverkat i projektet: Opratat.se, Funktionsrätt Sverige, Kommunala funktionshinderrådet i Jönköping, samarbetsorganisationernas lokala föreningar, Sätra Bruks Herrgård, Aktivera Tiveden, Stiftelsen Allmänna Barnhuset m.fl.

© Assyriska Riksförbundet 2017